Playing Music During The Summer Break

Here are the Benefits!


Veel ouders houden hun kinderen tijdens de zomervakantie bezig met leuke activiteiten. 
Dit betekent dat kinderen vaak geen tijd hebben om hun instrument te bespelen, maar nu is het juist tijd om plezier te maken! 
Want muziek maken als gezin samen, is de beste manier om in de zomer muzikaal actief te blijven. 
 
Wanneer je tijdens de zomer blijft spelen en oefenen, zal je associatie met deze activiteit meer ontspannen en positiever zijn gedurende de rest van het jaar.
 
Ouders en leerlingen denken soms dat wekelijkse muzieklessen het belangrijkst is. Maar wanneer jij of je kind steeds beter wordt, is het een belangrijke stap in de groei als muzikant om ook in de zomervakantie te blijven spelen!
De zomer is een perfecte tijd om muziek te spelen waar je blij van wordt. 
Het is een kans om opnieuw een connectie te maken met muziek én met je favoriete componisten / muzikanten. 
 
Het spelen van jouw favoriete muziek is een geweldige manier om je vaardigheden op niveau te houden, omdat je oefent door naar de juiste toonsoort te luisteren en deze vervolgens te evenaren! 
Many parents keep their children busy with fun activities during summer break. 
This means that the kids often don’t have time to play the instruments, but now is the time to have fun! 
After all, making music as a family is the best way to stay musically active during the summer. 
 
Playing and practicing an instrument during summer break will make the association with that activity more relaxed and positive throughout the year. 
 
Parents and students may think that the main learning of an instrument is complete with weekly lessons. 
But in order to continue to improve musical skills, continuing to play during summer vacation is an important step in growing as a musician. Summer is a great time to play with music that you enjoy. 
 
It’s a chance to reconnect with music, your favorite composers or musicians. 
 
Playing your favorite music is a great way to sharpen your skills, as you will practice listening for the right key and then hitting it.

Music is one of the universal cultural aspects of all human societies.

Why it's important to play music during summer


Onderzoek toont aan dat volwassenen die dagelijks muziek spelen een verbeterd visueel geheugen hebben.

Het spelen van muziek helpt de hersenen om informatie over een langere periode vast te houden. Wanneer je bijvoorbeeld naar een bekend muziekstuk luistert, kan jouw geheugen het zich beter herinneren.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je herinnert je een belangrijke datum of gebeurtenis eerder wanneer je muziek afspeelt die je op dat moment leuk vindt. Muziek spelen kan ook helpen bij stressbeheersing wanneer je in een flow komt.
Je kunt je zorgen makkelijker vergeten tijdens het spelen, wanneer je weet welke muziek je opvrolijkt.

 

Druk op de knop om ons artikel te lezen over hoe je in een goede flow komt:

Studies show that adults who play music daily have better visual memory. Playing music helps the brain retain information over time. 

 

For example, listening to a familiar piece of music helps your memory recall it. 

 

Here’s what happens: 

You’re more likely to remember an important date or event if you’re playing music you enjoy at the time.

 

Playing music can also help with stress management because you get into a “flow”. You can forget your worries when you know how to play music that lifts your mood.

 

 

Press the button to read our article on how to get into a good flow:

More reasons to play music

Door je kinderen bij muziek te betrekken, krijgen jullie de kans om een band op te bouwen en samen plezier te maken.

Je hebt samen geleerd en bent klaar om samen te oefenen.

Door muziek te spelen, realiseer je wat je sterke en zwakke punten zijn, evenals je verbeterpunten.

Kinderen die ervaring hebben met het spelen van muziek, hebben een andere kijk op leren en ontwikkelen.

 

Muziek zet je hersenen in werking 

Muziek is geweldig voor het opgroeiende brein!
 

Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

Dat blijkt uit talloze studies. 

Actief bezig zijn met muziek stimuleert de hersennetwerken en bevordert nieuwe verbindingen.

 

Wil je graag meer lezen over de voordelen van muziek voor een kind’s ontwikkeling?

Klik dan op de gele knop!

Getting your kids involved in music gives you and them a chance to bond and have fun together. 

 

You have learned together and are ready to practice together. Through making music, you recognize your strengths and weaknesses, as well as areas for improvement. 

 

Children who have experienced music have a different attitude towards learning and development.

 

Music activates the brain

 

Music is incredibly important for the development of children. 

Numerous studies show this. 

Actively engaging with music stimulates brain networks and promotes new connections. 

 

Want to read more about the benefits of music for a child’s development?

 

Click on the yellow button!

What is the best way to keep up your skills?

Onderzoek toont aan dat de meesten van ons de neiging hebben om alles wat we leren binnen twee tot drie dagen te vergeten, dus je kunt je voorstellen welke impact twee of drie 
maanden kunnen hebben. 
In academische kringen bestaat daar een term voor: ‘leerverlies’. 

We weten allemaal dat het met regelmatige muzieklessen en oefenen veel minder moeilijk is om er weer in te komen na een lange pauze.
Muzieklessen bieden de juiste mix van plezier en uitdaging om een zomerse dip te voorkomen en de geest van uw kind in de zomer actief te houden.

Muzieklessen in de zomer zullen uw kind leuke doelen geven om naar toe te werken, het zelfvertrouwen en het initiatief vergroten en een positieve houding ontwikkelen wanneer de school weer begint

Vind een muziekdocent op ons platform of neem contact op met je docent om de lessen voor de zomer te plannen.

Studies show that most of us have a tendency to forget everything we learn within two to three days, so you can imagine the impact two or three months can have. 
There’s a term for this in academic circles: ‘learning loss’. 

We all know that with regular music lessons and practice, it’s much less difficult to get back into it after a long break. 

Music lessons offer the right mix of fun and challenge to prevent a summer slump and keep your child’s mind active during the summer. 

Music lessons during the summer will give your child fun goals to work towards, boost confidence and initiative, and develop a positive attitude when school starts again.

Find a music teacher on our platform or contact your teacher to discuss scheduling lessons for the summer.

1 reactie op “Playing Music During The Summer Break”

Reacties zijn uitgeschakeld.