Muziekonderwijs helpt kinderen bij hun ontwikkeling

Veel ouders maken zich zorgen om de schoolresultaten van hun kinderen sinds de scholen meerdere malen hun deuren sloten vanwege het Corona virus. Maar wist je dat muziek goed is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen? Dat betekent dat de school resultaten vooruit gaan!

Wiskunde


Kinderen die muziekonderwijs krijgen hebben later een beter wiskundig inzicht.
Met name als de leerling bladmuziek leert spelen. Dat komt omdat de basis voor abstracte denkprocessen te leren zijn door het spelen van muziek. Kinderen die muziekles volgen zullen bijvoorbeeld ritmische en melodische patronen herkennen, dat zal bijdragen aan de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht!

Taal


Je kunt de muziekles ook in het teken van taalontwikkeling zetten. Taalontwikkeling zal positief beïnvloed worden; denk aan taalmethodes als versjes en liedjes die worden gebruikt als leermiddel. Net als muziek heeft taal een ritme, klanken, een melodie!

hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder

Naast de positive cognitieve ontwikkeling maakt muziek ook creatief! Het brein komt dan in ontspannen staat, waarin nieuwe ideeën ontstaan. Zo ontwikkelen kinderen hun oplossend vermogen. Muziek bevordert daarnaast ook de motorische ontwikkeling.
Zelfs als je aan muziek denkt ontstaat al de activiteit in de motorische schors.
De empathische ontwikkeling profiteert ook van muziek zodat kinderen hun emoties beter leren uiten en meer begrip kunnen opbrengen voor elkaar.

De muziekles is een veilige omgeving waar kinderen leren om opbouwende kritiek te geven, máár ook te accepteren. Het omzetten van negatieve feedback in een positieve verandering kan kinderen helpen bij hun zelfvertrouwen.

Mensen die ervaring hebben met muziek zijn beter in staat om open, flexibel, breed en creatief te denken! Ze maken gemakkelijker associaties en komen met vernieuwende oplossingen voor een probleem. Door niet alleen een instrument te bespelen, maar ook te improviseren en zelf muziek te componeren, oefenen zij hun hersenen op een andere manier. Dit reorganiseert de hersenstructuur en hersenfunctie en versterkt en stimuleert de creativiteit.