Inspiring teachers make the difference

Een inspirerende docent of mentor kan grote invloed hebben op hoe jij je leven inricht. Veel mensen kunnen wel iemand bedenken die hun leven positief heeft veranderd.

Inspirerende docenten maken het verschil Een goede docent laat zijn leerlingen groeien en stimuleert hun authenticiteit en creativiteit. 

Hier lees je het inspirerende verhaal van onze docent Aslı; een percussionist met een specialiteit van Latijns-Amerikaanse en Cubaanse ritmes. 
Ook zij heeft in haar leven bijzondere docenten/ inspirators ontmoet. Deze ervaring en kunde neemt ze mee in haar eigen lessen!

Aslı is één van de weinige Turkse vrouwelijke muzikanten met een beheersing van een uitgebreid scala aan percussie-instrumenten.

“Mijn interesse in muziek is ontstaan door de familie. In onze cultuur komen getalenteerde familieleden, jong en oud, samen om bij speciale gelegenheden liedjes te zingen en instrumenten te bespelen. Mijn vader zong altijd Turkse liedjes. Als introvert kind nam muziek me mee op reis naar een andere wereld. Al heel jong wilde ik “alle geluiden” kunnen horen.”

An inspiring teacher or mentor can have a major influence on how you organize your life. Many people can think of someone who has changed their lives for the better. Inspiring teachers make the difference and a good teacher makes his/her students grow and stimulates their authenticity and creativity.

Here you can read the inspiring story of our teacher Aslı; a percussionist with a specialty of Latin American and Cuban rhythms. She also met special teachers / inspirers in her life.

She takes this experience and expertise with her in her own lessons! Aslı is one of the few Turkish female musicians with an extensive range of percussion instruments.

“My interest in music started through the family. In our culture, talented family members, young and old, come together to sing songs and play instruments on special occasions.  My father used to sing Turkish songs. As an introverted child, music took me on a journey to another world where I wanted  to hear “all the sounds”.

Al op zeer jonge leeftijd was mijn belangrijkste doel om mijn fysieke en mentale grenzen te verleggen.  Door met muziek bezig te zijn en een instrument te bespelen, leerde ik mezelf en het leven beter kennen.  Op deze manier verbeterde mijn luister- en gehoorvaardigheden, mijn relatie met de natuur, met mijn lichaam en met mensen, evenals mijn uitdrukkingsvormen op manieren die zich voortdurend en vanzelf ontwikkelen. Daardoor ontstond ook een versie van mezelf die ontvankelijk is voor verandering en ontwikkeling. 

Since my earliest years, it has been my most important goal to overcome my physical and mental limits.  Being involved in music and playing an instrument gave me excellent practical experience in reading myself and life. In this way, my listening and hearing skills, my relationship with nature, with my body, and with people, as well as my forms of expression turned into manners that constantly evolve and grow on their own. These also created a self-healing individual that is open to change and evolvement.

Omdat mijn interesse in muziek op jonge leeftijd al duidelijk was, ben ik vroeg begonnen met muzieklessen en heb ik van veel verschillende instructeurs les gehad. Deze instructeurs hebben mij als persoon gevormd. Zo heeft mijn ritmedocent tijdens het leren de westerse muziek indruk op mij gemaakt. Zijn energie op het podium, zijn passie voor nieuwe dingen leren en zijn manier van lesgeven zijn mij altijd bijgebleven. Hoewel hij een strikte instructeur was, zei hij altijd: 

“Ritme is de basis van muziek en dat het onmogelijk is om muziek te maken zonder het te horen en te begrijpen”. 

Dat is de reden waarom juist ritme/ percussie mij aansprak. Als ik een opdracht moest inleveren voor school, een examen had, in een slecht humeur was of niet lekker in mijn vel zat, zei hij:  

“Ik wil dat je nu niet meer aan die  dingen denkt, maar de noten leest die voor je staan.” 

Veel later realiseerde ik me pas dat muziek één van de belangrijkste manieren is om in het nu te zijn en te blijven. 

Noticing this interest early on, I started to get musical education at a very young age.  

I have had many instructors during my education life.  While studying Western music, the character of my rhythm teacher, his energy on the stage, his passion for continuous learning and his teaching style impressed me deeply.  

Although he was a strict instructor, he used to say that:

“Rhythm is the basis of music and it is impossible to make music without hearing and understanding it”.  

That’s why rhythm was the area that excited me the most. When I had to turn in an assignment, when I had an exam, if I was in a bad mood or in a bad state of mind, he would say,  

“I want you to stop thinking about things right now and read the notes in front of you”.  

Much later and in parallel to my experiences, I realized that music is one of the most important ways to stay in the moment/now.

Ik ben in mijn leven twee soorten muziekdocenten tegengekomen.

 Docent 1:  De opgeleide docent met een academische achtergrond, die alle vaardigheden heeft om je de theorie en de techniek leren.  

Docent 2: De docent die zowel academisch als individueel opgeleid is. Deze docenten hebben er nooit aan gedacht om docent te worden, maar vinden het wél leuk om kennis te delen en samen muziek te maken.   

Ikzelf neem deze laatste groep docenten als mijn voorbeeld. Technische kennis is belangrijk, maar we zijn onafhankelijke entiteiten, elk vibrerend op verschillende frequenties.   

Ik geloof dat de individuele ervaringen, wijsheid, levensenergie en licht van een persoon altijd samen moet vallen met zijn techniek. We zijn veel meer dan ons beroep! 

Muziek is een van de belangrijkste transmissie tools ter wereld.
Door muziek kunnen we ons met anderen verbinden via onze stemmen, handen en harten. 

Wanneer we zulke mensen ontmoeten, leren we veel meer dan alleen een instrument bespelen!

I have encountered two types of instructors in my life.  

Teacher 1: A teacher who has an academic formation in teaching and has the skills to convey everything to you technically.  

Teacher 2: A teacher who have been educated both academically and individually, but never thought of being an instructor themselves, rather enjoyed sharing what they knew and creating together. 

I myself take this last group of teachers as my example. Technical knowledge is important, but we are independent entities, each vibrating at separate frequencies.  

Music is one of the most important and magical transmission tools in the world that affect the cellular frequencies of the people we face while connecting with our voices, hands and hearts. 

I believe that a person’s individual experiences, wisdom, life energy and light always coincide with his/her technique.   

We are much more than what we do. When we meet people, we learn more than just play an instrument!

2 reacties op “Inspiring teachers make the difference”

Reacties zijn uitgeschakeld.