Prijsupdate

>> English below <<
Zoals wij meerdere malen hebben gecommuniceerd in het begin van dit jaar, zou vanaf 16 maart 2020 onze prijzen verhoogd worden voor losse lessen.
De verhogingen van de prijzen zijn echter niet correct doorgevoerd.
Wij zijn bewust van deze onjuistheid die tot nu toe gunstig heeft uitgepakt voor de leerlingen die deze losse lessen of 5 strippen hebben aangeschaft.

Reden
De reden voor de verandering in prijs was omdat we hierdoor meer financiële stabiliteit kunnen creëren voor de muziekdocenten.
Natuurlijk willen we voorkomen dat de leerling hieronder leidt, dus betalen we je ongebruikte strippen terug en bieden we de optie voor gespreid betalen!
Deze prijsverandering heeft geen effect voor de andere strippenkaarten!
Deze veranderingen zijn voornamelijk van invloed op leerlingen die ervoor kiezen om losse lessen te kopen.
Voor deze leerlingen worden de lessen nu een stuk voordeliger door over te stappen naar een strippenkaart!

Haal meer uit je les! 🤩
Bij Muziekonderwijs werken we continu aan het creëren van een zo goed mogelijk kader voor jou als leerling én aan de best mogelijke voorwaarden voor onze docenten.
We hebben geluisterd naar de feedback van zowel leerlingen als docenten en deze veranderingen zijn het resultaat die wij in maart wilde doorvoeren.

De prijscorrectie voeren we door op woensdag 28 oktober.
Prijscorrecties hebben geen invloed op lessen die vóór 28 oktober zijn geboekt en betaald.
Je kunt het geld altijd terugkrijgen wanneer er lessen overblijven op je strippenkaart.
Op deze manier zal je het voordeel zien van het betalen van meer lessen, zonder dat je meer voor lessen hoeft te betalen 😉

De voorbeelden van de prijsniveaus hieronder weergegeven beginnen bij niveau 2.
Niveau 1 is een prijsniveau voor docenten die nog studeren aan het Conservatorium. Dit prijsniveau komt zelden voor, zodoende beginnen we bij prijsniveau 2.
Ook het laatste prijsniveau komt in de praktijk niet veel voor, maar hebben dit voor de volledigheid toch opgenomen in de nieuwsbrief:

Price change for single lessons

As we have communicated several times at the beginning of this year, from March 16, 2020 our prices would be increased for single lessons.
However, the increases in prices have not been implemented correctly. We are aware of this inaccuracy, which has so far been beneficial for the students who have purchased these individual lessons or 5 clips.

Reason
The reason for the change in price was because it allows us to create more financial stability for the music teachers.
Of course, we want to avoid that the student will suffer from this, so we’ll refund your unused strips and offer the split payment option. This price change has no effect for the block of lessons!

Get more out of your lesson! 🤩
These changes mainly affect students who choose to buy single lessons. 
However, these students can actually pay less than they do currently by switching to a block of lessons instead!
At Muziekonderwijs, we are constantly working to create the best possible framework for you as a student, as well as providing the best possible conditions for our teachers.  
We’ve listened to lots of feedback from both students and teachers and these changes are the result that we wanted to implement in March.
This way you have the benefit of paying for more lessons, without having to pay more for lessons.
Price changes will not affect classes booked and paid for before October 28th.
You can always get the money back if there are lessons left on your strippenkaart / block of lessons.
This way you see the benefit of paying for more lessons, without having to pay more for lessons.
The examples of the price steps shown below start at level 2. 
Step 1 is a price level for teachers who are still studying at the Conservatory. 

This price level is rare, so we start at price step 2.
The last price step is also quite uncommon, but we included this in the newsletter to communicate as clear as possible: