Zelfstudie

Verplaatst naar: Muziekanalyse

Deze pagina is verplaats naar www.muziekonderwijs.nl/muziek/muziekanalyse Muziekanalyse kan zoveel zijn. “Analyse” is van oorsprong het Griekse woord voor “oplossing”. Het betekent iets in de trant van onderzoeken van de onderdelen waaruit een ding of fenomeen bestaat. Misschien ken je het van gedichtenanalyse bij het vak Nederlands. Hoeveel strofen en verzen heeft het gedicht? Hoe zijn …

Verplaatst naar: Muziekanalyse Lees verder »

Muziektheorie

Muziektheorie is een breed begrip met een lange geschiedenis en veel onderwerpen die spannend zijn om je in te verdiepen.Welke rol speelde muziek bijvoorbeeld in het oude Griekenland?Welke invloed hadden diverse boeken over muziektheorie op onze manier van muziek componeren?Wanneer begonnen we verzamelingen van tonen akkoorden te noemen?Waarom klinken sommige dingen goed en andere slecht?De …

Muziektheorie Lees verder »

Deze pagina is verplaatst: Omkeringen

Deze pagina is verplaatst naar: https://muziekonderwijs.nl/muziek/omkeringen Een akkoord kan in de basispositie staan of in verschillende omkeringen. Dit heeft betrekking op welke toon het laagst staat en welke het hoogst. Vooral op de piano is het belangrijk om hiertussen te kunnen schakelen. Niet alle akkoorden staan dus in de basispositie, omdat dit niet altijd even …

Deze pagina is verplaatst: Omkeringen Lees verder »

Deze pagina is verplaatst: Zes- en zevenklanken

Deze pagina is verplaatst naar: https://muziekonderwijs.nl/muziek/zes-en-zevenklanken Bij zes- en zevenklanken zitten langzamerhand zoveel tonen in het akkoord dat vrij zelden alle tonen gespeeld worden. In het 11-akkoord – tenminste het majeur-11-akkoord – laat men daarom altijd de terts vallen, hoewel dit normaliter een van de belangrijkste tonen is. Die bepaalt namelijk dat we kunnen horen …

Deze pagina is verplaatst: Zes- en zevenklanken Lees verder »

Deze pagina is verplaatst: Functionele harmonie

Deze pagina is verplaatst naar: https://muziekonderwijs.nl/muziek/functionele-harmonie De functionele harmonie wordt geanalyseerd met functionele analyse en heeft een aantal kenmerken.• De muziek is gebaseerd op majeur- en mineurladders.• De akkoorden zijn hiërarchisch, d.w.z. er is één centraal grondtoonakkoord, de tonica.• Er is een totale cadens: T – D – S – T (zie functionele analyse).• De …

Deze pagina is verplaatst: Functionele harmonie Lees verder »

Deze pagina is verplaatst: Modale harmonie

Deze pagina is verplaatst naar: https://muziekonderwijs.nl/muziek/modale-harmonie Modale harmonische muziek wordt geanalyseerd met stappenanalyse en heeft een aantal kenmerken.• De muziek is vaak gebaseerd op kerktoonladders.• De hiërarchie tussen de akkoorden is minder duidelijk dan in de functionele harmonie – het kan soms moeilijk zijn om te beoordelen welk akkoord centraal staat.• De muziek is in …

Deze pagina is verplaatst: Modale harmonie Lees verder »

Deze pagina is verplaatst: Harmonieleer

In deze sectie bespreken we de drie meest voorkomende soorten harmonieleer, namelijk functionele harmonie, modale harmonie en bluesharmonie. Je leest ook over verwantschap, dat mede bepaalt welke soort harmonie er in een muziekstuk zit, en alle kenmerken van de toonsoorten. Het begrip harmonie gaat over de akkoordensoorten waaruit een muziekstuk bestaat en welke relatie er …

Deze pagina is verplaatst: Harmonieleer Lees verder »

Deze pagina is verplaatst: Bastoon

Deze pagina is verplaatst naar: https://muziekonderwijs.nl/muziek/bastoon Meestal wordt in een akkoord de grondtoon in de bas gelegd, dat wil zeggen dat de laagste toon gehoord wordt. Het gebeurt echter ook vaak dat een andere toon uit het akkoord de grondtoon wordt, bv. de terts of de kwint. Als de grondtoon en de bastoon niet meer …

Deze pagina is verplaatst: Bastoon Lees verder »

Deze pagina is verplaatst: Bluesharmonie

Deze pagina is verplaatst naar: https://muziekonderwijs.nl/muziek/bluesharmonie De bluesharmonie wordt geanalyseerd met stappenanalyse en heeft een aantal kenmerken. Blauwe tonen (blue notes (in de melodie, enz. – niet als zodanig in de akkoorden))Achterwaartse cadensen en kwartverbindingenVeel akkoorden zijn uitgebreid met een kleine septiemVaak zijn de akkoorden gestructureerd in een 12-maats bluesschema 12-maats blues Een 12-maats blues …

Deze pagina is verplaatst: Bluesharmonie Lees verder »